วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

การเรียนครั้งที่ 3 รายงานขั้นตอนการติดตั้งโปรเเกรม FastStone Image Viewer 3.0 อธิบายลงในโปรเเกรม Microsoft Word มีขั้นตอนดังนี้.

รายงานขั้นตอนการติดตั้งโปรเเกรม FastStone Image Viewer 3.0 อธิบายลงในโปรเเกรม Microsoft Word มีขั้นตอนดังนี้.


การติดตั้งเเละการใช้งาน FastSone Photo Resizerวิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer 
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 มีวิธีการติดตั้งดั่งนี้


วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 จากนั้นเลือกการดาวโหลด “Next”วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 จากนั้นเลือก “I Agree”วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer 
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 จากนั้นเลือก “Install”


วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer 
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 จากนั้นเลือก “Finish” เสร็จสิ้นการติดตั้งวิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer 
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 การแปลงไฟล์ภาพ
1. การแปลงไฟล์ภาพ ที่มีขนานใหญ่ เช่น ไฟล์ Tif. ให้เป็น Jpg.
1.1 เลือกภาพ
1.2 Output Format เลือกไฟล์ Jpg.
1.3 Output Folder เลือก โฟร์เดอร์
1.4 Covent เสร็จสิ้น 
วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer 
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 การปรับขนาดของภาพ
1.การปรับขนาดของภาพ “Resize”
1.1 In Pixels ขนาดของภาพ เช่น 640x480
1.2 In Percentage เปอร์เซ็นความละเอียดของภาพ
1.3 Resize based on one side ความ กว้างxยาว ของภาพ

วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer 
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 การปรับภาพที่จะหมุน ตามองศา
1.การปรับภาพที่จะหมุน ตามองศา “Rotate”
1.1 Filp Horizontally ขวา-ซ้าย
1.2 Filp Vertically ขึ้น-ลง
1.3 Rotate องศา เช่น ที่90” องศา


วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer 
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 การคอบภาพตัดขอบข้างภาพ
1.การคอบภาพตัดขอบข้างภาพ “Crop”
1.1 In Pixels เลือกขนาดที่ต้องการคอบภาพ
1.2 In Percentage เลือกขนาดที่ต้องการเปอร์เซ็นความละเอียดของภาพ
1.3 Resize based on one side เลือกขนาดที่ต้องการความ กว้างxยาว ของภาพ


วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer 
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 ความละเอียดของสี
1.ความละเอียดของสี“Color Depth”
1.1 Change Color Depth เช่น 16 -32-64 bit
วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer 
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 การปรับสี โทนสีและแสง
1.การปรับสี โทนสีและแสง “Adjustments”
1.1 Brightness-Contrast-Gamma ความสว่างและความมืดความละเอียดของแสง
1.2 Hue-Saturation-Lightness สีเฉดสีความสว่างและความมืดของสี
1.3 Red-Green-Blue ลักษณะของแม่สี


วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 การพิมพ์ตัวอักษรลงในภาพ
1.การพิมพ์ตัวอักษรลงในภาพ “Text”
1.1 (SH1) ช่องพิมพ์ตัวอักษร
1.2 Font เลือกฟอนต์-ขนาดของฟอนต์
1.3 (SH1) ย้ายตำแหน่งของตัวอักษร
วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 การใส่โลโก้ที่ภาพ
1.การใส่โลโก้ที่ภาพ “Watermark”
1.1 Watemark Image เลือกรูปภาพที่ต้องการ
1.2 FastStone(มุมล่างขวา) ย้ายตำแหน่งของรูปภาพ
1.3 Opacity ความโปร่งใสของภาพ
วิธีการติดตั้งโปรแกรม FastStone Photo Resizer 
โปรแกรม FastStone Photo Resizer 3.0 การใส่กรอบรูปภาพ
1. การใส่กรอบรูปภาพ “Border”
1.1 Frame 1-Frame3 กรอบของรูปภาพแบบปกติ
1.2 Inner Frame กรอบจากด้านในของรูปภาพ
1.3 Shadow เงาของภาพ
1.4 Width ความกว้างของกรอบรูป
1.5 Color สีของกรอบรูป
การติดตั้งเเละการใช้งาน END


FastStone Photo Resizer 3.0


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น